Styrearbeid

  • Målsetting

  • Strategivalg

  • Vurdering av rutinar

  • Beslutningsgrunnlag

  • Forslag til tiltak

  • Handlingsplan