Private

Vergemål:

  • Oppnemnd av Fylkesmannen
  • Ivaretek økonomiske interesser og /
    eller personlege interesser